בדיקת הסוללה וטעינת ה-Apple Watch
Ariel
בדקו את הסוללה במבט מהיר מפני השעון, מ'מרכז הבקרה' או במצב 'ארונית לילה'.


Apple Watch מציג את רמת הטעינה שלו           

בדיקת טעינת הסוללה

           אתם יכולים לבדוק את רמת הטעינה של סוללת ה-Apple Watch בכמה מקומות:
 • החליקו מעלה על פני השעון כדי לפתוח את מרכז הבקרה ולראות את מצב הסוללה. 
 • בפני שעון מסוימים תוכלו להוסיף תצוגת סוללה. 
 • ב‑iPhone תוכלו להוסיף ווידג'ט סוללה כדי להציג כל Apple Watch מחובר. 
 • כאשר ה-Apple Watch נטען במצב 'ארונית לילה', הקישו על לחצן הטעינה  כדי לבדוק את מצב הסוללה.
            Apple Watch מציג פרטי טעינה באפליקציה 'הגדרות'            

הצגת פרטי הטעינה ב'הגדרות'

           עם watchOS 7 ואילך, פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ואז הקישו על 'סוללה'. תראו את רמת הטעינה הנוכחית וכן גרף טעינה מפורט.
           

  

            Apple Watch מחובר לכבל טעינה מגנטי של Apple           

טעינת ה-Apple Watch

           אם טעינת הסוללה נמוכה, תראו את הסמל 'סוללה חלשה'  במסך ה-Apple Watch. כדי לטעון את ה-Apple Watch:
 1. טפלו בזהירות ב-Apple Watch ובאביזרים והסירו תמיד את השעון לפני טעינתו. 
 2. חברו את כבל הטעינה המגנטי של Apple Watch, את כבל ה-USB-C המגנטי לטעינה מהירה של Apple Watch או את תחנת העגינה המגנטית לטעינה של Apple Watch למתאם מתח USB. 
 3. חברו את מתאם המתח לשקע חשמל. אפשר גם לחבר את כבל הטעינה ליציאת USB. 
 4. הניחו את הגב של ה-Apple Watch על המטען המגנטי. המגנטים במטען יישרו את ה-Apple Watch ותראו את סמל טעינת הסוללה  על גבי פני השעון.
 5. הניחו ל-Apple Watch להיטען. בזמן טעינת המכשיר, ה-Apple Watch עובר למצב 'ארונית לילה'. 
אם יש לכם Apple Watch Series 7, אתם יכולים לטעון את השעון במהירות באמצעות טעינה מהירה.
                                       

טעינת סוללה ממוטבת

           ‏watchOS 7 ומערכות הפעלה מתקדמות יותר מאפשרות ל-Apple Watch ללמוד את הרגלי הטעינה היומיומיים שלכם ולשפר את אורך חיי הסוללה. קבלו מידע נוסף על טעינת סוללה ממוטבת ב-Apple Watch.


Apple Watch במצב 'חסכון בצריכה'
  

שימוש ב'חסכון בצריכה'

           'חסכון בצריכה' מאפשר לכם לראות מה השעה ב-Apple Watch תוך חסכון בחיי הסוללה. כאשר ה-Apple Watch נמצא במצב 'חסכון בצריכה', לחצו על כפתור הצד כדי להציג את השעה. במצב 'חסכון בצריכה', ה-Apple Watch וה-iPhone לא יתקשרו, ולא תוכלו לגשת לתכונות אחרות של השעון.
           

הפעלת 'חסכון בצריכה' 

כאשר רמת הטעינה בסוללה יורדת עד 10%, ה-Apple Watch מתריע ושואל אם תרצו להשתמש במצב 'חסכון בצריכה'. כאשר הסוללה חלשה מדי, השעון עובר באופן אוטומטי למצב 'חסכון בצריכה' וסמל סוללה חלשה מופיע לצד השעה. למדו כיצד להאריך את חיי הסוללה ואת תוחלת החיים שלה. כדי להפעיל 'חסכון בצריכה':

 1. החליקו מעלה על פני השעון כדי לפתוח את 'מרכז הבקרה'.
 2. הקישו על אחוז הסוללה. 
 3. גררו את המחוון 'חסכון בצריכה' ואז הקישו על 'המשך'.
           

השבתת 'חסכון בצריכה'

           
 1. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את הסמל של Apple.
 2. המתינו להפעלה מחדש של ה-Apple Watch. ייתכן שתצטרכו לטעון תחילה את ה-Apple Watch. 
                       

אם אינכם יכולים לטעון את ה-Apple Watch

 קבלו עזרה בטעינת ה-Apple Watch.